PEDAGOGISCH WERKPLAN


bosuil

L.L.Schevers-Klinefelter


KvK 62052268
LRKP 536467456

Pedagogisch werkplan gastouder De Bosuil.

De Wet Kinderopvang stelt als eis dat de gastouder werkt volgens het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau. Het Pedagogisch beleid is een visie van het gastouderbureau gebaseerd op 4 basisdoelen; Emotionele veiligheid, Sociale competentie, Persoonlijke competentie en overdracht normen en waarden. Aangezien iedere opvangsituatie anders is biedt het pedagogisch werkplan de gastouder de mogelijkheid om het pedagogisch beleid van het gastouderbureau te vertalen naar haar eigen pedagogisch handelen.

De visie van de gastouder De Bosuil.

Hoe zorg ik ervoor dat een kind zich veilig voelt in mijn kinderopvang, dat ik een kind iets te bieden heb in zijn/haar ontwikkeling, dat ik elk kind vaardigheden meegeef om te leren omgaan met andere kinderen en dat ik een kind waarden en normen bijbreng?

Op de volgende manier zet ik mijn pedagogisch handelen in en zorg ik ervoor dat ik de vier basisdoelen (emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, waarden en normen) bereik in mijn kinderopvang.


Zo bereik ik een gevoel van emotionele veiligheidDoor elk kind te laten voelen dat het welkom is. Dat begint al door het persoonlijk te verwelkomen bij binnen komst en door gericht aandacht te geven aan elk kind gedurende de hele dag.
Door elk kind met respect te behandelen en te laten zien dat het kind zijn eigen emoties mag tonen. Dus bij verdriet mag het huilen en zal ik het kind troosten en ook bij boosheid toon ik begrip voor de gevoelens dat het kind heeft op dat moment.
Maar ook door structuur aan te brengen in de dag. We hebben een vast dag ritme (in de ochtend gaan we bv gezamenlijk de dag openen met een persoonlijk welkom lied) zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn.
Zo vorm ik een gevoel van emotionele veiligheid.
Ook zijn er grenzen voor de kinderen die de kinderen weten. Zo mag een kind nooit een ander kind pijn doen. Door de grenzen weten kinderen waar ze aan toe zijn en wat er van ze wordt verwacht.
Maar het belangrijkste is er echt voor elk kind te zijn. Elk kind laten merken dat ik hem of haar waardeer en bijzonder vindt. Door dat te benoemen en een knuffel of high five te geven. Door complimenten te geven bouw ik aan het zelfvertrouwen van het kind.
Zo stimuleer ik de ontwikkeling van persoonlijke competentieDe persoonlijke competentie stimuleer ik door te kijken naar wat het kind nodig heeft. Het ene kind heeft meer sturing nodig dan het andere kind. Ik heb speelgoed voor alle leeftijden en ik stimuleer de kinderen om met verschillende materialen te spelen. Zo heb ik voor de baby’s los speelgoed die ik soms net even buiten bereik leg om hem te stimuleren om in beweging te komen om het te pakken. En voor de oudere kinderen heb ik speelgoed voor de verschillende ontwikkelingsfases en interesses. Bv duplo voor ruimtelijk inzicht en verkleedkleren voor het fantasie spel.
De kinderen zijn vrij om het speelgoed te pakken waarmee zij willen spelen op dat moment. Ik weet dat kinderen een innerlijke motivatie hebben om te leren en dat stimuleer ik. Als een kind iets zelf onderneemt en probeert reageer ik enthousiast.
Ook werk ik met thema’s waardoor ik de kinderen prikkel om anders naar dingen te kijken en kennis te maken met nieuwe dingen. En prikkel ik de kinderen om bv werkjes en creatieve dingen te maken. Ze zijn vrij om hier aan mee te doen maar het is geen verplichting. Want het plezier hebben staat centraal.
Zo stimuleer ik de ontwikkeling van sociale competentieIk hoop dat als de kinderen hier na 4 jaar spelen sociale kinderen zijn geworden. Dat stimuleer ik door samenspel aan te moedigen. Bv door samen spelen in het keukentje te stimuleren. Door het spel met de poppen te stimuleren, hoe verzorg je een baby (pop)? Maar ook door kring spelletjes (jan huigen in de ton) en door elkaar goedemorgen en welterusten te wensen.
In het vrije spel ontwikkelen kinderen al snel zelf hun sociale competentie.
Ruzies begeleid ik en bespreek ik met de kinderen. Een belangrijke boodschap is dan vaak: zou jij het leuk vinden als het jou overkomt? De kinderen dus proberen zich in te laten leven in de ander. Dat is op deze leeftijd niet makkelijk maar ik probeer om dat inzicht te ontwikkelen.
Samen spelen is ook samen delen. Misschien als je het alle twee wilt hebben kunnen jullie om de beurt afspraken maken. Ik probeer dat ze zelf met oplossingen komen. En niet in het probleem en boosheid blijven zitten. Na een ruzie moeten ze het ook altijd weer even goed maken en laten merken dat ze vriendjes zijn. Want ruzie mag. Daar leren ze van. Ook leer ik dat ze altijd om hulp mogen vragen. Aan mij maar ook aan elkaar.
Op deze manier stimuleer ik de ontwikkeling in het eigen maken van waarden en normen Normen en waarden eigen maken stimuleer ik door kinderen te laten weten dat ik ze met respect behandel en dat ik verwacht dat zij ook anderen met respect behandelen. Door rekening met elkaar te houden. Zo blijven we aan tafel zitten totdat iedereen klaar is en vragen we netjes wat je op brood wilt hebben. We zijn hier beleeft naar elkaar. Vloeken en schelden is niet toegestaan net als anderen uitlachen of belachelijk maken. Ik stimuleer dat de kinderen er voor elkaar zijn en elkaar helpen. Maar ook dat de kinderen respect hebben voor milieu (niks achter laten in het bos of speeltuin) en voor materialen (niet gooien met speelgoed). Opruimen doen we ook samen.

Dagindeling
Tijd
Activiteit

7:00-7:30


Binnenkomst en ontvangst eerste kinderen.

7:30-8:00


Ontbijt samen aan tafel.

8:10-8:25

Naar school met de bakfiets.

8:30-9:30

Binnenkomst en ontvangst laatste kinderen.

9:30-10:00

Dagopening met welkomstlied voor elk kind. We kijken welke dag het is en wat voor weer. Bespreken met boekjes en liedjes het thema.
We eten fruit met wat drinken erbij.

10:00-11:20

Afhankelijk van het weer gaan we binnen of buiten vrij spelen of doen we iets met ons thema. Creatief met verschillende materialen of behandelen we ons thema op een andere manier.
De jongste kinderen breng ik naar bed.

11:20-11:30

Samen opruimen en handen wassen.

11:30-12:00

Samen een gezonde broodmaaltijd met melk nuttigen

12:00-14:00


Ik lees alle kinderen een boekje voor op de bank.
De kinderen die een middag slaapje doen breng ik daarna naar bed.
De oudste kinderen gaan nu vaak wat uitdagende spelletjes aan tafel doen, of een andere activiteit of vrij spelen met elkaar. Het is ook mogelijk dat ik even een rust moment creëer met boekjes (voor)lezen op de bank.

14:00-14:10


Aankleden van de kinderen die geslapen hebben en klaarmaken om met de bakfiets de BSO kinderen van school op te halen.

14:10-14:30


Met de bakfiets de kinderen van schoolhalen en vaak nog even voetballen op het schoolplein.

14:30-15:00

Wat drinken en eten (koekje of komkommer en tomaatjes of iets anders) Bespreken hoe de dag (op school) was.

15:00-16:30


De jongste kinderen breng ik weer naar bed.
De oudere kinderen kunnen vrij spelen vaak is dat in de tuin. Als er geen kinderen zijn die een slaapje doen probeer ik vaak naar een speeltuin te gaan of naar het bos.

16:30-17:00

Samen opruimen en de kinderen worden opgehaald.

Wenperiode

Om ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en zich goed kunnen hechten vind ik het belangrijk dat er een wenperiode is voor de kinderen.
Nieuwe kinderen komen daarom de eerste 3 keren maar maximaal een halve dag.
Op deze manier kunnen ze wennen aan de nieuwe omgeving en personen. En kunnen ze rustig alle nieuwe indrukken verwerken.
Ook voor ouders is een wenperiode vaak fijn want voor ouders is het ook hele stap om de zorg van uw kind af te geven. Maar hier bij De Bosuil zal ik er alles aan doen om goed voor alle kinderen te zorgen en ze een super fijne dag te bezorgen. Zodat ze allemaal met een lach op hun gezicht mee naar huis gaan.